เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ถังกรองทรายแบบใช้ความดัน

ถังกรองแบบใช้ความดันจากปั้มสูบน้ำ(Pressure Filtration) คือการกรองน้ำที่ใช้ปั้มสูบน้ำอัด
น้ำผ่านสารกรองน้ำ ลักษณะของถังกรองแบบนี้จะปิดมิดชิด ข้อดีของการกรองแบบนี้คือ สามารถควบคุมความ
ดันภายในถังได้ตามที่ต้องการเพื่อที่จะส่งน้ำไปตามจุดต่างๆที่ห่างไกลออกไปได้โดยไม่ต้องใช้ปั้มสูบน้ำเพิ่มเติม
แบบถังกรองทรายที่ใช้แรงดันจากธรรมชาติ(Gravity Filtration) ถังกรองทรายหรือแอนทราไซต์ทำหน้าที่กรอง
ดักอนุภาคสารแขวนลอยหลงเหลือมากับน้ำที่ออกมาจากถังตกตะกอน โดยการผ่านน้ำเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรู
พรุน วัสดุกรองที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ ทรายหรือแอนทราไซต์ ทั้งนี้อนุภาคสารแขวนลอยดังกล่าวอาจเป็นอนุภาค
ของแข็งที่แขวนลอยหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำดิบ การประยุกต์ใช้ระบบกรองน้ำในกระบวนการผลิตน้ำสามารถทำ
ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและสิ่งเจือปนที่ต้องการกำจัดออกจากน้ำ