เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชนิดของสารกรองน้ำ

ชนิดสารกรอง
แมงกานีส
แอนทราไซด์
ผงถ่าน(คาร์บอน)
เรซิน(Cation Resin)