เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รู้จัก ประปาสนาม กันเถอะ

รู้จัก ประปาสนาม กันเถอะ
ย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำสะอาดมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือธรณีพิบัติ ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ซึ่งจะมีผลต่อการมีน้ำสะอาดไว้บริโภคและอุปโภค ดังนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะให้ประชาชนผู้เดือดร้อนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี อันจะเป็นการป้องกันเบื้องต้นที่จะไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดตามมา
ระบบประปาสนาม เป็นระบบที่ทำให้น้ำสะอาดในภาวะฉุกเฉิน ที่สามารถประกอบและติดตั้งระบบประปาเพื่อให้ใช้งานได้ในระยะเวลาสั้นๆ ณ บริเวณที่มีความต้องการน้ำสะอาด โดยมีการนำน้ำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่นการตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรค เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
การเลือกชนิดของประปาสนาม จะแตกต่างกันขึ้นไปขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งน้ำที่ใช้
ถ้าใช้แหล่งน้ำจากน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบริเวณนั้นๆ ในกรณีน้ำท่วม ซึ่งเป็นน้ำจืด จะใช้กรรมวิธีตกตะกอนเพื่อขจัดความขุ่นก่อน จากนั้นผ่านกระบวนการกรอง โดยใช้ไส้กรองสำเร็จรูป หรือสารกรองต่างๆ เช่น คาร์บอนกัมมันต์ (Activated Carbon) หรือ สารไดอะตอมไมท์ ซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรกและกำจัดกลิ่นได้ด้วย แต่ละชนิดของระบบกรอง จะมีตัวกรองที่แตกต่างกันไป และขบวนการสุดท้ายคือการฆ่าเชื้อโรค อาจใช้การผ่านแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) หรือใช้สารคลอรีน บางห่างใช้แสง UV แล้วตามด้วยการเติมคลอรีนอีก เพื่อไว้ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจมีการปนเปื้อนภายหลัง จากนั้นจึงจ่ายน้ำให้ประชาชนใช้ต่อไป