เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ระบบประปาเคลื่อนที่ ทำงานอย่างไร
ระบบประปาเคลื่อนที่ ทำงานอย่างไร
ระบบประปาเคลื่อนที่ ที่กรมทรัพยากรน้ำ นำไปให้บริการให้พี่น้องหลายหมู่บ้านในช่วงที่มีวิกฤตการน้ำท่วม เพื่อทำน้ำสะอาดให้ดื่มใช้ได้อย่างปลอดภัยนั้น จำลองมาจากระบบประปาขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ ครบถ้วนจนทำให้สามารถผลิตน้ำประปา หรือน้ำสะอาดสำหรับดื่มสำหรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลย
ในปีงบประมาณ 2549 นี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการสนับสนุนระบบประปาเคลื่อนที่ 2 ระบบ จากองค์การยูนิเซฟ คือ
  1. ระบบที่ใช้การกรองแบบเมมเบรน (RO) ใช้สำหรับบริเวณที่มีความขุ่นน้อย แต่มีสารบางอย่างมาก เช่น สำหรับน้ำทะเล เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง
  2. ระบบที่ใช้กับน้ำทั่วไป เช่นน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล
รายละเอียดวิดิโอ ชนิดแฟ้มวิดิโอ .wmv ขนาด 640*480 จุด/หน้าจอ ความยาว 2 นาที 14 วินาที ขนาดแฟ้ม 12.5 Mb.
(ใช้เวลาดาวน์โหลดนานประมาณ 40 นาที ที่ความเร็วโมเด็ม 56
K)