เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

เครื่องกังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบกังหันรูพรุนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ขอบคุณที่มาhttp://www.bangkokidea2012.com/finaldetail.php?chkID=6