เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัดพระศรีฯชวนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด

วัดพระศรีมหาธาตุ ชวนประชาชนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด หลังน้ำลด เพื่อนำทรายไปใช้ประโยชน์ในการปฏิสังขรณ์ บูรณะวัดท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลง ขณะที่บางพื้นที่แห้งแล้ว ทำให้ประชาชนเริ่มขนกระสอบทรายออกจากบ้านเรือนไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เกิดขยะกองใหญ่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้ท่อน้ำอุดตัน ดังนั้น วัดพระศรีมหาธาตุจึงจัดโครงการทำบุญใหญ่หลังมหาอุทกภัย เชิญชวนประชาชนขนทรายเข้าวัดขึ้น โดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนำทรายที่ไม่ใช้แล้ว และจะนำไปทิ้ง ขอให้นำมาร่วมทำบุญ นำทรายมาถวายวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อทางวัดจะได้นำทรายไปปฏิสังขรณ์ บูรณะวัดท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และนำทรายไปใช้สำหรับถมที่ดินสำหรับสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวของคณะสงฆ์ธรรมยุตที่เขตลาดกระบัง กทม. ในการนี้ วัดพระศรีมหาธาตุได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางเขน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์และหน่วยทหารพัฒนา จะคอยให้การช่วยเหลือทั้งกำลังพลและยานพาหนะในการขนทราย ต้องการทำบุญ นำทรายถวายวัดพระศรีมหาธาตุ โทร.0-2521-7300, 0-2551-2408-9