เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กปน. ผนึก สจล. MOU ด้านวิชาการ พร้อมทดลองใช้โอโซน ฟรี 2 เดือน


กรุงเทพฯ  26 ธ.ค. - นายเจริญ ภัสระ  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายกิตติ ตรีเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการประปา ระยะเวลา  5 ปี  ด้านการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกัน


ทั้งนี้ จะมีการนำร่องโครงการด้วยการนำเครื่องจ่ายโอโซนประดิษฐ์ขึ้นเองทดลองใช้ใน การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำสามเสน  เพื่อแก้ปัญหาสีและกลิ่นของน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เริ่มเสื่อมคุณภาพ  หลังน้ำในแม่น้ำเริ่มลดระดับลง  สำหรับการดำเนินการยังได้รับการสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนนาน  2  เดือน  เช่น  บางกอกอินดัสเตรียล จำกัด  บริษัท จัดการรักษาสิ่งแวดล้อม จำกัด  บริษัท  ทราฟ จำกัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก๊าซโอโซนที่มีตามธรรมชาติพบมากบริเวณชั้นบรรยากาศโลก ในชั้นสตาร์โตสเฟียร์ ซึ่งอยู่เหนือพื้นโลก 15-50  กิโลเมตร และพบได้ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่า  ภูเขา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างด้วยวิธีการของมนุษย์ สำหรับโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนได้มากกว่าคลอรีน  3,000 เท่า ทำให้ประหยัดกว่า

นายเจริญ  กล่าวว่า  ปัจจุบัน กปน.ผลิตน้ำจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคุณภาพน้ำยังเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก  สำหรับการใช้โอโซนผลิตน้ำประปาทดลองวันละ 30,000  ลูกบาศก์เมตร จากปกติใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรค  ในต่างประเทศผลิตน้ำประปาโดยใช้ทั้งคลอรีนและโอโซน  ประเทศไทยอาจจะใช้โอโซนทั้งระบบ  แต่ต้องลงทุนสูงผ่านความศึกษาการเป็นไปได้ของโครงการก่อน

ด้านนายกิตติ  กล่าวว่า  สถาบันมีฐานความรู้ที่จะสามารถผลิตเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการผลิตน้ำประปา ที่ใหญ่กว่าขนาดทดลองได้  โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ  ปัจจุบันต่างประเทศนิยมใช้ทั้งประปาและโอโซนการผลิตน้ำประปา ส่วนน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและประชาชนมีความจำเป็นต้องทำความสะอาดหลังน้ำลดนั้น ทาง กปน.ได้รับภาระการใช้น้ำจากหัวดับเพลิงไปแล้ว  และยังมอบให้ประชาชนใช้น้ำเดือนธันวาคมฟรี  5,000  ลิตร ซึ่งจะปรากฏบิลเดือนมกราคม 2555  คิดเป็นลูกค้า  800,000 ราย  มูลค่าน้ำ  30  ล้านบาท  เพื่อช่วยเหลือประชาชน  นอกจากนี้  ยังขอให้ประชาชนที่พบว่าเกิดปัญหามิเตอร์น้ำประปาที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง กว่าปกติจำนวนมากสามารถยื่นคำร้องที่สำนักงานการประปาถึงวันที่  15  มกราคม  2555  เพื่อขอลดหย่อนให้เก็บในอัตราที่ใช้จริงได้ โดยกปน.จะเอาเดือนก่อนหน้าเป็นฐาน  ซึ่งจากการสำรวจพบสาเหตุว่านอกจากปัญหาท่อรั่วแล้วยังเกิดจากปัญหาลูกลอย ชักโครกที่ถูกน้ำท่วม ทำให้เปิดน้ำตลอดเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนความเสียหาย  ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้.- สำนักข่าวไทย