เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขุยมะพร้าว บำบัดน้ำเสีย


กระทรวงวิทย์ฯ ห่วงสถานการณ์มลพิษทางน้ำ หวั่นทำลายสุขภาพประชาชน เผยนักวิจัยใช้แสงซินโครตรอนตรวจสอบ พบขุยมะพร้าวช่วยกรองโลหะหนักในน้ำเสียได้ เล็งต่อยอดกำหนดแนวทางลดมลพิษจากอุตสาหกรรม ลดต้นทุนระบบบำบัดน้ำเสีย เพิ่มมูลค่าขุยมะพร้าวเหลือทิ้ง
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ำ จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งยังขาดระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพราะปัจจัยในการลงทุนของระบบบำบัดมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
จากปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เร่งหาแนวทางในการฟื้นฟูและบำบัดมลพิษ
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แสงซินโครตรอน เป็นแสงที่มีพลังงานและความเข้มแสงสูงกว่าแสงอาทิตย์ถึงล้านเท่า และครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟาเรดจนถึงรังสีเอกซ์ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

อย่างเช่นในงานวิจัยชิ้นนี้ทางสถาบันฯ ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำแสงซินโครตรอนมาศึกษากลไกการดูดซับโลหะนิกเกิลด้วยขุยมะพร้าว โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ซึ่งจากผลการวิจัยจึงพบว่า โครงสร้างของขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพและสามารถดูดซับนิกเกิลได้ดี
นอกจากนี้ยังสามารถชะล้างเอาโลหะนิกเกิลกลับคืนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย เนื่องจากขุยมะพร้าวสามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ โดยผลการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะในขั้นตอนการชุบนิกเกิลได้ ซึ่งในปัจจุบันใช้สารเคมีในการบำบัดและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งขุยมะพร้าวจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ดังนั้นการค้นพบครั้งนี้จึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุทางการเกษตรในอนาคต
ล่าสุด ทางสถาบันฯ ได้ทำการลงพื้นที่ทดสอบขุยมะพร้าว เพื่อการบำบัดน้ำเสียกับโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ขุยมะพร้าวสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดีทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลงได้ รวมถึงทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้สารเคมีบางชนิด เช่น สารละลายด่าง ผสมลงไปกับขุยมะพร้าวด้วย
ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับและจับโลหะหนักทำได้ดีมากขึ้น สำหรับผลงานวิจัยดังกล่าว ทางสถาบันจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่จะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป
ผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายด่วน 1313 หรือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 044 217 040 ต่อ 1251-2
ขอบคุณข้อมูลจาก
eureka.bangkokbiznews.com